Сдружението на общинските болници в България след протеста

 

Уважаеми колеги,

Благодаря на всички Вас, за това, че Вие и персонала на болниците Ви се включихте в Националния протест. Приложено Ви изпращам списък на всички болници, за които има информация, че са участвали в протеста. Съжалявам, че разгласената от медиите новина, че МЗ е отпуснала 28,5 мил.лв. за общинските болници не е действително така. Нашето искане за целева субсидия от 30 мил.лева не беше насочено към МЗ. Както разбирате тези 28,5 мил.лева са средствата, които сте получавали миналата година за психиатрична помощ, ТЕЛК, спешни  нехоспитализирани пациенти, и обслужване на населението в отдалечени и рискови региони.

Утре, на 17.01.2018 г. от 11 часа сме поканени на среща в МЗ и след нея подробно ще Ви информирам за проведения разговор. С колегите от Управителния съвет на СОББ искрено се надяваме, че ще доведем до края започнатата борба.

Председател на УС на СОББ – д-р Н.Тотев

PS: На сайта на ЦЗПЗ е качено решение на ВАС за отмяна на лимитите за 2015 г.Ако имате надлимитна заработка бихте могли за заведете дела.Болници подкрепили Националния протест на 15.01.2018 г.
1.     Чирпан – на централния площад
 
Пред болничното заведение:
2.     Казанлък
3.     Попово
4.     Девин
5.     Омуртаг
6.     Дупница
7.     Димитровград
8.     Поморие
9.     Нова Загора
10.   Елхово
11.   Карлово
12.   Кнежа
13.   В.Преслав
14.   Никопол
15.   Момчилград
16.   Провадия
17.   Ботевград
18.   Белоградчик
19.   Харманли
20.   Тутракан
21.   Тетевен
22.   Луковит
23.   Горна оряховица
24.   Левски
25.   Раковски
26.   Гоце Делчев
27.   Бяла
28.   Крумовград
29.   Велинград
30.   Мадан
31.   Каварна
 
 
Близо 28,5 млн. лв. ще отпусне МЗ за дейности, извършвани от общинските болници по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната; дейности, свързани с медицинската експертиза (ТЕЛК) и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения на територията на страната.
Напомняме, че извън Методиката министерството няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа „нерегламентирана държавна помощ“, за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия.
За да подпомогне общинските здравни структури в страната, МЗ изразява готовност за оказване на методологическа и експертна помощ за преструктурирането им. Кметовете и общинските съвети ще бъдат запознати с мерките за оздравяване на държавните болници, за да ги ползват като отправна точка за оздравяване на изпадналите в тежко финансово състояние техни лечебни заведения. Окончателното решение за преструктуриране обаче е право на собственика – съответните общини.
Анализът, извършен от екипа на министър Ананиев, е базиран върху изследване потребностите на населението от здравни грижи и дейности на територията на всяка от 28-те области в страната, като са отчетени демографската структура на районите и картината на социалнозначимите заболявания на населението. На това основание МЗ категорично смята, че евентуално преобразуване на някои многопрофилни болници за активно лечение в диагностично-консултативни центрове, не би оказало негативно влияние върху достъпа на населението до медицинска помощ.
Успоредно с това, за да се гарантира достъпът до спешна медицинска помощ на българските граждани, МЗ, в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, предвижда обновяването или изцяло новото изграждане на общо 237 филиала и центрове за спешна медицинска помощ.
Освен това, Министерството на здравеопазването напомня, че в рамките на преговорите за Националния рамков договор ще се преразгледат клиничните пътеки, по които работят общинските болници, като същевременно МЗ актуализира и медицинските стандарти. По този начин на общинските болници ще бъде дадена възможността да реализират своята дейност в условията на финансова стабилност и предвидимост.
Към 30.09.2017 г. функциониращите общински болници са 121, в това число – 7 комплексни онкологични центъра, 9 специализирани болници за активно лечение на фтизиатрични заболявания, 11 центъра за психично здраве и 6 центъра за кожно-венерически заболявания. Общите задължения на общинските болници възлизат на 100,270 млн. лв., а просрочените задължения са на стойност 44,178 млн. лв.
Публикувана на: 16 Януари 2018 г.