Последни новини

Поради липса на кандидати - прекратена процедура за доставка на лекарства14 Декември 2017 г.Р Е Ш Е Н И Е №6/14.12.2017 г.   За прекратяване на процедура 00245-2017-0003   І.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД, с адрес: гр. Димитровград, ул. “Хр.Ботев” № 29, e-mail: mbal_dimgrad@abv.bg; Адрес на профила на купувача : http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.   ІІ.НОМЕР, ДАТА И ПРАВНО ... прочети цялата новина
ОБЯВА ЗА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ07 Юни 2017 г.О Б Я В А           Д-р Матей Матеев - Управител на МБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА – ДИМИТРОВГРАД” ЕООД, гр.Димитровград, на основание чл.13, ал.2, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част ... прочети цялата новина
Днес празнувахме празника на болницата24 Ноември 2015 г.В Димитровград традиционно бе отслужена празнична литургия в параклиса "Св.Екатерина", който се намира в района на болницата . Службата води Архиерейски наместник Георги Тодев. Много миряни запалиха свещ, за да почетат светицата и за здраве и благополучие. Раздадени бяха и два казана с фасул, ... прочети цялата новина
МБАЛ обяви конкурс за избор на Главна медицинска сестра09 Септември 2015 г.МБАЛ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ДИМИТРОВГРАД ЕООД     О Б Я В Я В А   Конкурс за длъжността:   ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА   Задължителни изисквания към кандидатите:   1. Образователно-квалификационна степен: по специалност „Медицинска сестра”; 2. Придобита ... прочети цялата новина
Обявен е конкурс за Началници на отделения в болницата08 Септември 2015 г.МБАЛ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”ДИМИТРОВГРАД ЕООД Димитровград, бул.”Хр. Ботев” № 29 тел. 0391/6-40-24 факс. 0391/6-40-29   О Б Я В Я В А Конкурс за следните длъжности:   1.      Началник Отделение по акушерство и гинекология; 2.      Началник Отделение по хирургия; 3.      ... прочети цялата новина