Клинична патология

Екип на отделението

Завеждащ отделението:
Д-р Дияна Прангова – главен аситент в катедра по Обща Клинична патология на МФ ТУ гр. Стара Загора.

Екип:
Мариета Кирилова – хистолог

Контакти

0391 298 388

Дейности

Отделение по клинична патология е разположено в самостоятелна сграда източно от централния корпус на болницата. Оборудвано и съобразено в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична патология“. Разполага, със съвременна апаратура необходима за дейности на отделението, състояща се от: хистокинен микротом, термостати, микроскопи и други.

Структура

Хистологична и цитологична диагностика. Аутопсионна дейност.