Неврологично отделение

Екип на отделението

Завеждащ отделението:
д-р Валентин Тончев – нервни болести

Екип:
Д-р Екатерина Тумбалова - нервни болести
Д-р Георги Георгиев - нервни болести
Д-р Даниела Колева - нервни болести
Д-р Васил Наков - нервни болести
Д-р Кирил Андонов – специализант
Д-р Росен Людсканов – специализант

Конслутант:
Д-р Милена Крушарска - ЕЕГ нервни болести
Д-р Марина Гиоргиева - ендокринолог

Контакти

Н-к отделение: 0391 289 268
Лекарски кабинет: 0391 289 380
Манипулационна: 0391 289 376
Старша мед. сестра: 0391 289 386

Структура

Приемно-консултативен кабинет;

Стационар с 20 легла, в т.ч. 4 легла в Интензивен сектор;

Функционално-диагностичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕКГ, кабинет ЕМГ.

Дейности

Отделението осигурява прием на болни по спешност 24 часа в денонощието, в т.ч. интензивна терапия и лечение на пациенти с общо разстройство на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки. Осигурява се и планов прием на пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.

Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. При нужда се осъществява консултация с профилирани специалисти както от болницата, така и от републиканската консултативна помощ.