Операционен блок

Дейности

Операционния блок е цялостно обновен и модернизиран и в момента е един от водещите в тази категория болници и в страната.

В Операционния блок се извършват планови спешни оперативни интервенции на пациенти от хирургичните отделения на болницата. Работи се със съвременни оперативни техники за коремна, ортопедична, ортопедо-травматологична и гинекологична хирургия. Разполага с рентгенова апаратура с монитор за диагностика и контрол по време на операция. Извършват се ендоскопски операции в хирургията с нова немска техника и артроскопски такива в ортопедията и травматологията.

Операционния блок е базиран в основната сграда на болницата и в непоследвана близост до ОАИЛ, с добра комуникация с хирургичните отделения за приемане и предаване на пациентите. Разполага с 5 операционни хирургични зали със съвременно оборудване и апаратура. Залите са профилирани за хирургични, ортопедични, гинекологични, септични и спешни операции.