Профил на купувача

Доставка на хранителни продукти за 2015 год.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложени към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 11.05.2015 год. под номер 9041612
Информация за публикацията може да намерите тук:


http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041612
 
Преписка: Прекратена поради липса на кандидати
Срок за получаване на офертите: 21.05.2015 год. 15.30 часа


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на медицински консумативи за 2015 год.
Процедура: Публична покана
Документи: Приложени към публичната покана
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 06.04.2015 год. под номер 9040552
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040552 

Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: 20.04.2015 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне: