Профил на купувача

Доставка на медицински консумативи за 2017 год.
Процедура: Обява за обществена поръчка
Описание: „Доставки на медицински консумативи за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в АОП, раздел „Информация за обяви” : на 07.03.2017 год. под номер с ID 9062066
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=portal&url=687474703a2f2f7777772e616f702e62672f657365617263685f7070322e706870
 
Обява: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062066
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: .20.03.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне: